Magunkról

Nonprofit társaságunk 2011 elején azzal a céllal és igénnyel alakult, hogy a magyar design évtizedeken keresztül méltatlanul elhanyagolt ügyét felkarolja.

Meggyőződésünk, hogy az elmúlt évszázadhoz hasonlóan a magyar design szakma egy kellő elfogadottságot és elismertséget biztosító, igényes befogadó közegben képes lesz arra, hogy újra a világ élvonalához tartozó designer tehetségeket adjon a szakmának és a design iránt nyitott és fogékony közönségnek.

Valljuk, hogy a design ügyének civil és állami felkarolása mellett nem csak a makro- és nemzetgazdasági szinten jelentkező megtakarítások (könnyebb és gazdaságosabb gyártás, olcsóbb szállíthatóság, praktikus használat stb.) szólnak, hanem a design hangsúlyos alkalmazása a magyar nemzetgazdaság számára hosszú távon a földrészek és országok közötti versenyben is egy kitörési pontot jelent: jelentősen és tartósan emelheti makrogazdasági szinten a magyarországi gyártókapacitásokon létrehozott termékek hozzáadott értékét.

Csapatunk tagjai a designtól a restaurátor szakmán át a menedzsmentig több szakmát átfogó jelentős tapasztalattal rendelkeznek, így bízunk abban, hogy a design tárgykörében az elmúlt évtizedekben megfeneklett, vagy hamvába holt kezdeményezésekkel szemben a design múzeum létrehozására és tágabban értelmezve a magyar design iránti igény fokozására irányuló erőfeszítéseink további támogatókra találnak, és összességükben sikerre vezetnek.

Hisszük, hogy, a design népszerűsítésére irányuló civil kezdeményezésünk és általában a magyar design ügye mögé – felelősségüket átérezve - a szakma mellett a politikai döntéshozók is felsorakoznak, és a nem is túl távoli jövőben a design szakma képviselői és az az iránt érdeklődők - különös tekintettel az ifjabb generációkra - nem csak virtuálisan, hanem a valóságban is megtapasztalhatják a tárgykultúra nagyszerűségét, és emellett közösségi életükhöz is egy dedikált teret kaphatnak.

2011. március2011-04-12 19:08:51