Otto Wagner

Otto Wagner

Osztrák építész

1841-1918

Tanulmányait a Bécsi Polytechnikumban kezdte, majd a berlini Építészeti Akadémiát és a bécsi Képzőművészeti Akadémiát is elvégezte, ahol később tanárként (1894-től) is dolgozott.
Munkássága kezdetén lakóházain még az eklektika jegyei látszanak.
Első nagyszabású projektje a Bécs városának közlekedési- és vízépítési munkáinak építészeti tervezése volt, melyből a Stadtbahn (vasúthálózat) állomásépületei és a városképben mutatkozó támfalai új formákkal ismertették meg a város lakóit. Ezzel a munkájával már kilép az eklektika bűvköréből. A modern építészeti és funkcionális szemlélet alapján készült, dekoratív épületek már a bécsi szecesszió felé mutatnak.
1899-től a bécsi szecesszió egyik vezető egyéniségévé vált, kiállításaikon iparművészeti alkotásokkal (bútorokkal, textilekkel, kerámiákkal, üvegtárgyakkal stb.) rendszeresen szerepelt, amelyek óriási hatást gyakoroltak az osztrák iparművészet szecessziós stílusának alakulására. A századfordulón több bécsi és budapesti bérházat is tervezett, melyek a bécsi szecesszió jellegzetes példái.
Munkái közül kiemelkedő jelentőségű a Steinhofi templom (1903-1907) és a Bécsi Posta-takarékpénztárépülete (1903-1907). Ez utóbbit a modern építészet előfutárának tekintik. Bécs-ottakringeni szanatóriuma (1908-1909) és Döblergasse 4. sz. alatti bérháza már a modern építészethez való áttörést mutatják. Utolsó alkotásainál homlokzatképzése már teljesen dísztelen, de az eklektika néhány jegye – szimmetria, monumentalitás – azonban megtalálható bennük.
Első publikációja 1890-ben jelent meg "Einige Skizzen, Projekte und ausgeführte Bauwerke" ("Néhány vázlat, terv és megvalósult épület) címmel. Ez és az 1897-ben, 1906-ban és 1922-ben kiadott további kötetei legfontosabb műveinek a dokumentálása. A legnagyobb hatású építészetelméleti könyve a "Moderne Architektur" (Modern építészet, 1896) volt. Ennek fő gondolata az, hogy „az építészetnek új formákat kell létrehoznia a társadalmi igények és a műszaki-mérnöki fejlődés eredményeinek figyelembevételével”. A fölösleges díszítések alkalmazását nem helyeselte.